Choď na obsah Choď na menu
 


Pajštún

7. 2. 2011

Obrázok

Pajštún

Poloha

Hrad sa nachádza na západnom Slovensku v Malých Karpatoch nad obcou Borinka v nadmorskej výške 486 m.

Z histórie

Okolnosti vzniku hradu nie sú známe, predpokladá sa že hrad nechal vybudovať Rugerius z Tallensbrunnu v poslednej tretine 13. storočia, z nemeckého názvu sa pravdepodobne vyvinul hovorový tvar Pajštún. Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu.

Isté je že, hrad existoval pred rokom 1390, keď ho kráľ Žigmund daroval do dedičného vlastníctva Petrovi z rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Keď tento rod vymrel, majetky sa dostali do rúk Serényovcov a od roku 1552 Salmovcov. Koncom 16. storočia došlo k výmene majetkov medzi Salmovcami a Mikulášom Pálffym, po smrti Pálffyho získala vdova Mária Fuggerová so synmi na hrad kráľovskú donáciu a v roku 1619 hrad pri delení majetku medzi súrodencami pripadol Pavlovi Pálffymu.

Pavol Pálffy dal v štyridsiatych rokoch 17. storočia hrad prestavať, pričom práce boli zverené talianskym fortifikačným staviteľom a umelcom.  Približne v tom čase prestavali aj kaštieľ v Stupave a postupne doň preniesli správu panstva.

Hrad vyhorel v polovici 18. storočia po zásahu bleskom, čiastočne ho však opravili a naďalej používali. Od 1809, keď ho počas ťaženia proti Viedni vyhodili do vzduchu napoleonské vojská, leží v ruinách.

Popis hradu

Stredoveký hrad, z ktorého sa zachovali iba zvyšky murív nad východným zrázom, podstatne prestavali v období renesancie v dôsledku rastúceho osmanského nebezpečenstva. Zo 16. storočia pochádza na svoj čas moderné renesančné opevnenie, ktoré sa opieralo o mohutný rondel, na ktorom sa dali umiestniť delá. Opevnenie dokončili v r. 1550, ďalej ho zdokonaľovali v priebehu 17. storočia Pálffyovci, ktorí ukončili základnú prestavbu hradu a jeho rozšírenie už v r. 1619. Ešte väčšie zmeny nastali pri stavebných úpravách v polovici 17. storočia, keď nanovo prestavali obytné budovy a vybudovali ďalšie vonkajšie opevnenie.

Hradné budovy sa zachovali vo fragmentoch okolo ústredného nádvoria, ktorého plochu prekrýva násyp z poškodených murív. Najsúvislejšie je obvodové murivo palácov a opevnení vstavaných do masívu hradného brala, so zachovanými otvormi okien, arkierov, vstupov, v murive s odľahčovacími oblúkmi a stopami po klenbách. Najpôsobivejšie sú krakorce niekdajšej pavlače nad vstupom s neskororenesančnou výzdobou v podobe maskarónov z r. 1619, ktoré svojou rôznorodosťou dokumentujú nároky staviteľa na architektúru a jej umelecké stvárnenie.

Prístup

Najjednoduchší prístup na hrad Pajštún je z obce Borinka po červenej turistickej značke (3/4 hodiny). Na hrad sa dá dostať aj z autobusovej zastávky Stupava - Obora po žltej značke. Zaujímavé je spojenie návštevy Pajštúnu s pokračovaním po červenej a žltej značke na Dračí hrádok.

Zdroj: Wikipédia, publikácia Hrady - najkrajšie zrúcaniny