Choď na obsah Choď na menu
 


Lietava

15. 2. 2011

Obrázok

Lietava

Poloha

Lietavský hrad (staršie názvy Litova, Letava, Lethawa, Zsolnalitva) sa nachádza južne od Žiliny na východnom okraji Strážovských vrchov. Vypína sa na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n. m. Patrí medzi najrozsiahlejšie a najnavštevovanejšie ruiny hradov na Slovensku.

Z histórie

Hrad postavili po roku 1241 pravdepodobne predkovia Balassovcov ako administratívne a vojenské centrum na obranu majetkov v západnej časti Žilinskej kotliny. V rokoch 1300 až 1321 sa uvádza v súvislosti s Matúšom Čákom. Po jeho smrti až do roku 1360 bol pod správou kráľovských kastelánov. Začas patril hrad Bubekovcom, koncom 14. storočia patril kráľ Žigmundo Luxemburský daroval hrad svojmu vojenskému veliteľovi Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré stavebné úpravy. Opravil opevnenie prvého predhradia a veľkú obytnú vežu, ako aj vstupnú vežovú bránu., celkovo hrad prispôsobil vtedajšej úrovni vojenskej techniky a novým spôsobom dobývania.

Na začiatku 90. rokov 15. storočia dal Pavol Kiniži hrad do zálohu Štefanovi Zápoľskému a ten už ako uhorský palatín dostal roku 1495 hrad do dedičného vlastníctva. Jeho syn Ján daroval zdedený hrad bratom Petrovi a Mikulášovi Kostkovcom. Nový majiteľ Mikuláš Kostka opevnil ďalšie, druhé predhradie a opravil existujúce budovy. Po jeho smrti hrad prešiel do vlastníctva jeho zaťa Františka Thurzu, ktorý dal hrad veľkoryso prestavať a vyzdobiť talianskym kamenárom, murárom a maliarom v duchu renesancie. Nadstavené paláce boli vtedy skrášlené oblúčikovou atikou.

Z roku 1530 pochádza správa, že na hrade sa zdržiavala početná posádka - 285 žoldnierov, ktorí si sami vyrábali aj pušný prach. Po smrti Františka Thurzu presídlila jeho rodina do renesančného kaštieľa v Bytči a hrad slúžil Thurzovcom na uskladnenie cenností, archívu a ako prechodné sídlo. Po smrti Imricha Thurzu (1621) sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas hrad spoločne udržiavali. V roku 1641 v dôsledku majetkových sporov stratili o areál záujem; hrad v prvej polovici 17. storočia patril komposesorátu. Opis hradu z 1698 uvádza, že nie je obývaný a nachádza sa tu len archív; 1760-1770 archív previezli na Oravský hrad. Lietavský hrad sa už potom nevyužíval a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 1870-73 tunajšie majetky kúpil barón Popper.

Popis hradu

Jadro hradu tvorila veľká hranolová veža, situovaná čelom k šiji prístupového hrebeňa. Severne od nej bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi. Hradné opevnenie sledovalo členitý tvar terénu. Na jeho východnej strane umiestnili gotickú kaplnku. Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie na S a Z. Prístupné bolo hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na JV od nej stojí veľká obytná budova s oblým nárožím s kamenným rámovaním a reliéfom erbu. Na severozápadnom nároží postavili veľkú okrúhlu baštu a na SV valcovitú vežu. Na tomto nádvorí sa nachádzali obytné a hospodárske budovy. Druhé predhradie chránilo areál od S a Z. Prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom; jeho bezpečnosť zvyšovala i priekopa. Predhradie spevňovala polygonálna bašta (SZ) a oblá veža (SV).

Hrad sa pyšne vypína nad krajinou a je z neho nádherný výhľad do okolia. Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok.

V roku 2009 bol zapísaný na zoznam najohrozenejších pamiatok na svete na rok 2010, ktorý vydáva americký Svetový pamiatkový fond (WMF).

Prístup

Na Lietavský hrad sa dá dostať z obce Lietava - Majer po modrej turistickej značke (1 hod). Zo sedla pod hradom sa oplatí odobočiť aj na lúku vľavo, odkiaľ sa otvára  asi najznámejší pohľad na hrad. Alternatívou je výstup z Lietavskej Svinnej po zelenej značke, ktorá sa na rázcestí pod Cibuľníkom napája na modrú značku (táto trasa je o niečo kratšia).

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Združenie vzniklo v roku 1999. Za pomoci dobrovoľníkov, sponzorov a grantových organizácii vykonáva už 11. rok na hrade záchranné stabilizačné práce spočívajúce v postupnom odstraňovaní havarijného stavu pamiatky. Okrem iného združenie organizuje aj podujatie "Valentín na Lietavskom hrade" s občerstvením, hudbou, prehliadkami hradu so sprievodcom, fotografovaním zaľúbených párov a predovšetkým s veľmi príjemnou atmosférou. Združenie uvíta pomoc formou dobrovoľníctva (aj úplných laikov), sponzorstva alebo formou finančnej podpory na doleuvedené č. účtu.

Kontakt:

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Lietava 222, 013 18 Lietava

Ľubomír Chobot

Číslo účtu: 2623535211/1100

IČO: 36148750

DIČ: 2021527959

znzlh@centrum.sk

www.hradlietava.sk

Zdroj: Wikipédia, informačné materiály a tabule na hrade, publikácia Hrady - najkrajšie zrúcaniny