Choď na obsah Choď na menu
 


Čachtický hrad

7. 2. 2011

Obrázok

Čachtický hrad

Poloha

Hrad sa nachádza na hrebeni Čachtických Karpát nad obcou Višňové v nadmorskej výške 375 m. Z hradu sa ponúkajú nádherné výhľady na Myjavskú pahorkatinu s Bielymi Karpatmi v pozadí, ako aj na juh a východ na dolinu Váhu a Považský Inovec.

Z histórie

Čachtický hrad vznikol ako dôležitá pevnosť tvoriaca súčasť ochrany hranice Uhorska. Vďaka svojej polohe na konci skalnatého vápencového hrebeňa mohol kontrolovať rozsiahle územie pohraničia na úpätí Malých Karpát a zároveň časť údolia Váhu s cestným prechodom z Považia smerom na Myjavu a ďalej na Moravu.

Na základe dostupných historických prameňov sa vznik hradu predpokladá po roku 1260. Jeho založenie sa pripisuje Kazimírovi z rodu Hunt-Poznanovcov. Krátko po založení hrad ako jeden z mála opevnení pohraničnej línie odolal nájazdu vojsk českého kráľa Přemysla Otakara II. Koncom 13. storočia sa stal majetkom Matúša Čáka a po jeho smrti v roku 1321 prešiel pod správu kráľovských kastelánov.

V roku 1392 získal hrad od kráľa Žigmunda jeho prívrženec Stibor zo Stiboríc, ktorý Čachtice začlenil do svojho rozsiahleho panstva na Považí. Stiborovci ho vlastnili až do vymretia rodu v roku 1434 a za tento čas stihli zosilniť jeho opevnenie vybudovaním predhradia severne od pôvodného hradu, ktoré zosilňovala dovnútra otvorená veža.

Po vymretí Stiborovcov kráľ Žigmund daroval Čachtice svojím prívržencom z rodu Orságovcov, ktorí ich vlastnili až do roku 1567. Aj oni sa zaslúžili o rozšírenie a prestavbu sídla. Do konca 15. storočia v priestore horného hradu vzniklo nové obytné krídlo, pôvodná bašta bola nadstavená do podoby veže. Jej súčasťou bola v hornej časti hradná kaplnka. Rozvoj palných zbraní si vyžiadal vznik dodatočného okruhu opevnenia. Potreba ochrany pred stále účinnejšou delostreľbou sa prejavila výstavbou delovej bašty osadenej na skalný hrebeň oproti prístupu v čele hradu. Ďalšiu baštu vybudovali v mieste napojenia na staršie predhradie.

Po vymretí Orságovcov daroval panovník Čachtice Uršule Kanižajovej, vdove po Tomášovi Nádašdym. Od nej panstvo v roku 1602 získal do dedičnného vlastníctva František Nádašdy.  Počas pôsobnia Nádašdyovcov  sa opevnené sídlo rozrástlo do súčasného rozsahu. Po Tomášovi Nádašdym od roku 1604 spravovala majetok známa čachtická pani Alžbeta Bátoriová, ktorá bola po odhalení svojích skutkov odsúdená na doživotný pobyt medzi hradnými múrmi. V roku 1670 pre účasť Františka Nádašdyho v sprisahaní proti panovníkovi ho obsadilo a poškodilo kráľovské vojsko.

Začiatkom 18. storočia za povstania Františka II. Rákociho sa o hrad viedli boje, ktoré ho opäť poškodili. Po čiatočnej núdzovej oprave ho majitelia ponechali svojmu osudu.

Popis hradu

Jadro pevnosti tvorí hradbami uzavretý priestor neskoršieho horného hradu so zvyškom nezvyčajnej päťbokej veže, ktorú postavili do čela opevnenia obrátenú klinom nárožia proti jedinej prístupovej ceste. Na východnej strane priliehal k hradbe dlhý obytný trakt, na západe obdĺžnikový palác. V severozápadnom nároží posilňovala obranu dodatočne dostavaná podkovovitá bašta, v ktorej sa nachádzala aj hradná kaplnka. Opevnenie spevňoval dvojitý parkanový múr. Na severnej strane rozširuje hradný areál prvé predhradie s náznakmi hospodárskych budov. V čase osmanského nebezpečenstva hrad zabezpečili aj druhým pedhradím. Jeho nádvorie sprístupňuje brána, ku ktorej viedol most ponad priekopu vylámanú v skale.

Prístup

Najjednoduchší prístup na hrad je z obce Višňové. Z nej sa dá na hrad dostať dvoma cestami - jedna vedie po zelenej turistickej značke od parkoviska, druhá zo severného okraja obce po žltej. Výstup na hrad trvá pol hodinu. Na hrad sa dá dostať aj z Čachtíc po asfaltovej ceste až k parkovisku pod hradom. Táto cesta je však o niečo dlhšia.

Zdroj: Informačná tabuľa na Čachtickom hrade, publikácia Hrady - najkrajšie zrúcaniny