Choď na obsah Choď na menu
 


Branč

7. 2. 2011

Obrázok

 Branč

Poloha

Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad miestnou časťou obce Podbranč - Podzámkom. Hrad sa rozkladá na ploche približne 7500 m2 v nadmorskej výške 480 m n.m.

Z histórie

Najstaršia písomná zmienka o tomto hrade pochádza z roku 1317. Hrad dal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297. Toto datovanie bolo určené podľa archeologického výskumu - nálezu mincí s uvedenými rokmi 1251 - 1261. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov. V roku 1309 hrad Branč získal Matúš Čák, krátku dobu hrad vlastnil i český panovník Ján Luxemburský. V roku 1394 hrad získal Žigmund Luxemburský a po tomto roku sa datuje prestavba v rozsahu stredného hradu. Výsledkom prestavby bol typický gotický skalný hrad s útočnou vežou, palácom, kaplnkou a vysokým hradbovým obvodovým múrom.

V 16. storočí sa hrad stal vlastníctvom Františka Nyáryho, ktorý sa oženil s dcérou pána hradu Korlátka a s celou rodinou tu žili aj poslední príslušníci rodu Nyáry. Tí si postavili nový zámok v Sobotišti a postupne sa do pohodlnejšieho sídla tam presťahovali aj so zariadením. Hrad ostal opustený a chátral. V období tureckých vojen slúžil ako útočište pre okolité obyvateľstvo, v rokoch 1674 - 1675 bol prechodnou väznicou pre protestantských kňazov odsúdených bratislavským súdom na galeje (na hrade sa nachádza ich pamätník).

Thökölyho protihabsburské povstanie bolo už predzvesťou zániku hradu, o ktorý sa bojovalo ešte v roku 1683. Pustnúci hrad spravoval kastelán, kým majitelia už bývali v kaštieľoch a kúriách. Objekty hradu boli na začiatku 18. storočia úmyselne poškodené a obranné zariadenia znefunkčnené. Od začiatku 18. storočia hrad nebol obývaný.

V rolu 1968 sa začala pamiatková obnova hradu, ktorá však nebola dokončená. Arecheologický prieskum sa tu vykonával od roku 1978. K zaujímavým nálezom patrila ozdobná kamenná renesančná rímsa so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu v roku 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho. našli sa aj drevené časti pôvodného hradu, rôzne druhy kovaní a iné premety.

Popis hradu

Hrad je rozdelený na dve hlavné časti - dolný a stredný hrad. Stredný hrad je od dolného oddelený výraznou suchou priekopou. Hlavný vchod do dolného hradu je od východu, vstup do hradu bol strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu sa nachádza delová bašta stredného hradu, ktorá chránila priestor vchodu. Obvodové murivo dolného hradu je na štyroch miestach prerušené polkruhovými baštami.

Stredný hrad sa funkčne delí na na dve časti - severné nádvorie a obytnú palácovú časť. Z nádvoria sa po schodisku vystupovalo do átriového dvora a do jednotlivých miestností (bolo tu 40 izieb).

Na západnom nádvorí dolného hradu neďaleko dnešného pomníka bola hradná studňa, staršia studňa sa nachádzala aj na nádvorí stredného hradu blízko jedinej sprístupnenej miestnosti.

Prístup na hrad

Na hrad sa dá dostať pohodlne z obce Podbranč-Podzámok behom 15 minút.

Zdroj: Informačný materiál z hradu Branč, publikácia Hrady - najkrajšie zrúcaniny