Choď na obsah Choď na menu
 


Biely Kameň

7. 3. 2011

Obrázok

Biely Kameň

Poloha

Hrad Biely Kameň sa nachádza v Malých Karpatoch na homoľovitom vrchu (290 m n. m.) západne od mestečka Svätý Jur. Hrad ležal pri významnej ceste od Jadranu a Viedne cez dunajský brod pri Bratislave smerom na Trnavu a Považie.

Z histórie

Ranogotický hrad Biely Kameň postavili grófi zo Svätého Jura a Pezinka krátko po tatárskom vpáde v roku 1241. Hrad postupne preberal sídelnú a strážnu funkciu dožívajúceho hradiska na opačnej strane doliny (toto hradisko vzniklo v 9. storočí a svoju funkciu plnilo aj v ďalších storočiach a na jeho mieste bolo aj sídlo šľachtického rodu Hunt Poznanovcov, ktorý získal územie Svätého Jura v roku 1209) a stal sa strediskom rozmáhajúceho sa panstva. Je pravdepodobné, že bol vybudovaný na odporúčanie uhorského kráľa Bela IV., keďže tvoril súčasť sústavy malokarpatských hradov, slúžiacich na ochranu západnej hranice Uhorska. Kamenný hrad bol vybudovaný na okraji vyvýšeného úbočia strmo klesajúceho do údolia, ktorým prechádzala cesta naprieč pohorím Malé Karpaty a ústila do Záhorskej nížiny

Hrad sa prý raz spomína v roku 1271 v súvislosti s nájazdmi českého kráľa Přemysla Otakara II. do uhorského pohraničia. V majetku rodu svätojurských zostal až do ich vymretia v roku 1526. Neskôr sa stal majetkom ďalšieho veľmožského rodu Zápoľských. V 17. storočí Svätý Jur získal Štefan Illésházy.

Stavbou kaštieľa Pálffyovcov v roku 1609 v Svätom Jure (postavili ho Katarína Pálffyová a jej manžel Štefan Illésházy), sa sídlo panstva premiestnilo dolu do mestečka, čím hrad stratil svoju pôvodnú funkciu a postupne začal chátrať. V časoch tureckých nepokojov v roku 1663 ešte poskytol okolitým obyvateľom útočisko a dočasný príbytok. Zánik hradu sa predpokladá práve  v súvislosti s tureckým plienením, ale nie je vylúčené ani jeho skoršie opustenie už na sklonku stredoveku.

Popis hradu

Hrad, pôvodne zaberajúci pomerne veľkú plochu návršia, sa do súčasnosti zachoval v stave pokročilého rozpadu, ktorý neumožňuje získať bližšie informácie o jeho pôvodnej podobe a vývoji. Dnešný rozsah je výsledkom postupných dostavieb v dobe, keď na ňom vládli páni zo Svätého Jura. Jadrom celého opevneného komplexu je horný val približne obdĺžnikového pôdorysu, ktorý po obvode vymedzovali mohutné hradby, dodnes viditeľné na východnej strane. K opevneniu na vnútornej strane pristavali obytné krídla vymedzujúce ústredné nádvorie. Z budov je dnes najlepšie zachované krátke východné krídlo so zvyškami gotickej tehlovej klenby. Zo stavieb na severnej strane nádvoria sa zachovala rozsiahla zaklenutá pivnica.

Vnútorný hrad chránený opevnením nepravidelného oválneho tvaru mal len jednu bránu na severovýchodnej strane, nad ktorou bola bašta, ľudovo zvaná "erkel". Prístupová cesta k nej viedla po moste ponad priekopu. Okrem veže s bránou boli vo vonkajšom areáli ďalšie dve veže. Okolo vonkajšieho múru, z jeho vnútornej strany boli hospodárske budovy, z ktorých sa spomína iba budova pekára. Horný hrad i celá spodná časť mali celý rad komôr, ktoré svedčia o tom, že hrad musel mávať značné zásoby. Z týchto budov sú dnes zachované len zvyšky v podobe pivnice alebo častí obvodových múrov miestami vystupujúcich nad terén.

Prístup

Hrad Biely Kameň je veľmi ľahko dostupný - po žltej turistickej značke prejdete cez Svätý Jur a pri rázcestí Neštich odbočíte doľava (zo zastávky autobusov cca 45 min.). Hrad je ukrytý v hustom lese naľavo od chodníka. Na hrad sa dá dostať aj z opačnej strany po žltej značke z Bieleho kríža.

Zdroj: Informačná tabuľa na hrade, web www.bielykamen.wz.cz a Wikipédia